Välkommen till MM Nilsson AB

MM Nilsson AB bildades år 2000 och är beläget i Hanaskog, 15 km norr om Kristianstad. Företaget ägs och drivs av Magnus Nilsson och har sin verksamhet i en byggnad med verkstad, kontor och lager. MM Nilsson ingår i ett lokalt nätverk av verkstäder och andra företag med olika specialiteter, vilket gör möjligheterna att genomföra olika projekt större.

Verksamhet:
Verksamheten bedrivs med två huvudinriktningar.

Den ena huvudinriktningen MM Nilsson arbetar med är ritning och konstruktion av maskiner och maskindetaljer. Likaså utveckling av nya koncept och prototyper. Även ritningsarbeten i form av dokumentation av befintliga maskinkonstruktioner görs.

I verkstaden tillverkas och monteras mindre maskiner, maskindetaljer och andra svetsade konstruktioner.

Byggnadssmide med inriktning på dels formgivet och personligt utformat smide, dels gammalt smide och renovering av smide med kulturhistoriska värden är den andra huvudinriktningen. Här kan nämnas formgivning och tillverkning av smidesljusstakar, renovering och tillverkning av grindar, fönster, spiskåpor, mm till både hus, slott och kyrkor.

Företagets starka sidor:

  • Hela processen från formulering av behov, till konstruktion, ritning, formgivning och tillverkning sker sammanhållet. Denna helhet ger möjlighet till lägre kostnader och ökar möjligheten för kunden att verkligen få den slutprodukt som önskas.
  • Nätverket med andra företag i branschen ger stor tillgång till specialkompetens samtidigt som helhetsbilden behålls.

På bilderna finns några exempel på smide och maskinkonstruktioner som MM Nilsson varit med om att renovera eller utveckla och tillverka.
För vidare referenser och kontakter:

MM Nilsson AB
Magnus Nilsson


Portal. Sandgatan i Lund.


Ljusstake i Glimåkra kyrka och port till Brunnby gravkapell.


Spira till Norra Åkarps kyrka.


MM Nilssons lokaler i Hanaskog.

 

MM Nilsson AB
Adress:
Fågelsång 2146
289 50 HANASKOG
Telefon:
044-637 10
Telefax:
Mobil:
0733-16 38 11
Kontakt:
Magnus Nilsson

 

 

 

 

 Medlem i Göinge Näringsliv